معنی مارکوس

حل جدول

مارکوس

دیکتاتور سابق فیلیپین


مارکوس یورنته

از بازیکنان تیم رئال مادرید


رودولف ای. مارکوس

برنده نوبل شیمی در سال 1992 میلادی


«رودولف ای. مارکوس» از آمریکا

برنده نوبل شیمی در سال 1992 میلادی


"رودولف ای. مارکوس" از آمریکا

برنده نوبل شیمی در سال 1992 میلادی


دیکتاتور سابق فیلیپین

مارکوس

لغت نامه دهخدا

مارکوس ماریوس

مارکوس ماریوس. (اِخ) امپراتور روم و معاصر مهرداد پنجم بود و مهرداد با وساطت سرتوریوس در شمار طرفداران مارکوس ماریوس درآمد و به سنای روم اعلان جنگ داد. و در نتیجه فتوحات سابق خود را از نو به دست آورد. رجوع به تاریخ ایران باستان ج 3 ص 2140، 2141 شود.


مارکوس کراسوس

مارکوس کراسوس. [کْرا / ک ِ] (اِخ) یکی از سه سردار بزرگ روم است که با یولیوس سزار و پومپه متحد شده زمامداری روم را به عهده گرفته بودند. او معاصر اشک سیزدهم (55 ق.م.) است. سنای روم زمامداری سوریه و سرداری سپاهی را که می بایست به مشرق عزیمت کند باو سپرد او مردی خسیس و طماع بود و در جنگ با پارتی ها کشته شد. و رجوع به تاریخ ایران باستان ج 3 صص 2294-2326 شود.


مارکوس اورلیوس

مارکوس اورلیوس. [اُ رِ] (اِخ) مارک اورل. در سال 121 م. در روم متولد شد و پسر خوانده ٔ امپراتور روم «آن تونینوس پیوس »بود و پس از درگذشت امپراتور در سال 161 م. به امپراتوری روم رسید و تا سال 180 م. امپراتور روم بود اودر جنگ بابربرها و پارتها و ژرمنها و سارمانها موفقیت هائی بدست آورد و پسرش را در قدرت با خود سهیم ساخت و فرزند پذیری را که بصورت اصلی درآمده بوده رها ساخت. اندیشه هایش را به زبان یونانی به رشته ٔ تحریر در آورد و چشم انداز مکتب رواقیون را در این نوشته جلوه گر ساخت. (از لاروس). و رجوع به ایران باستان شود.

سخن بزرگان

مارکوس گداویر

سعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم، بکوشیم نسبت به خودمان بهترین باشیم.


مارکوس بیکل

عشق، عشق می آفریند. عشق، زندگی می بخشد. زندگی، رنج به همراه دارد. رنج، دلشوره می آفریند. دلشوره، جرات می بخشد. جرات، اعتماد می آورد. اعتماد، امید می آفریند. امید، زندگی می بخشد. زندگی، عشق به همراه دارد و عشق، عشق می آفریند.


مارکوس اوریلیوس

امروز من مردمی را می بینم که وراج، خودخواه و ناسپاسند، اما از این موضوع ناراحت نیستم چون می توانم دنیا را بدون وجود چنین مردمی در نظر مجسم کنم.

زندگی هر فردی توسط افکارش ساخته خواهد شد.


مارکوس آنا

برای تحمل سختی های زندگی باید عاشق چیزی بود، کاری، زنی، آرمانی و....


مارکوس ارلیوس

اگر پدیده های خارجی باعث رنج شما می شوند، گناهکار، آنها نیستند، بلکه داوری های شما در مورد آنها مایه ی رنجش تان می شود. هم اکنون می توانید آن داوری ها را از میان بردارید تا دیگر رنج نبرید.


مارکوس اُرلیوس آنتونینوس

جهان هستی یعنی تغییر؛ اندیشههای ما زندگی ما را میسازند.

معادل ابجد

مارکوس

327

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری