معنی مارشال

مارشال
معادل ابجد

مارشال در معادل ابجد

مارشال
  • 572
حل جدول

مارشال در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

مارشال در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

مارشال در فرهنگ معین

  • [فر.] (اِ.) سردار، سپهبد.
فرهنگ عمید

مارشال در فرهنگ عمید

  • بالاترین مقام نظامی در ارتش بعضی از کشورها،
فارسی به انگلیسی

مارشال در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

مارشال در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه