معنی مارس

مارس
معادل ابجد

مارس در معادل ابجد

مارس
 • 301
حل جدول

مارس در حل جدول

فرهنگ معین

مارس در فرهنگ معین

 • [تر. ] (اِ. ) باخت در بازی تخته نرد، به ترتیبی که دو امتیاز حساب شود. توضیح بیشتر ...
 • [فر.] (اِ.) ماه سوم از سال فرنگی.
لغت نامه دهخدا

مارس در لغت نامه دهخدا

 • مارس. (ترکی، اِ) باخت در بازی نرد بطوریکه حریف همه ٔ مهره های خود را برداشته باشد و شخص مقابل نتوانسته باشد هیچ مهره را بردارد. در این صورت دو دست باخت محسوب می شود. (از فرهنگ فارسی معین).
  - مارس شدن، دوبار باختن حریف را، و آن وقتی است که پیش از آن که بازنده تمام مهره های خود را در خانه ٔ خویش جمع کند حریف همه ٔ مهره های خود را برچیده باشد. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا).
  - مارس کردن، دوبار بردن حریف را در نرد. توضیح بیشتر ...
 • مارس. (اِ) نام ماه سوم فرانسوی، میان فوریه و آوریل، و اول آن مطابق است تقریباً با شانزدهم اسفندماه جلالی و بیست و یکم مارس تقریباً مطابق با اول فروردین ماه جلالی یعنی نوروز و سی و یک روز است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): الی ان تواصلت الاخبار برؤیته لیله الخمس [رؤیت هلال ذی حجه] الذی یوافق الخامس عشر من مارس. (ابن جبیر، یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و نزولنا عنه فی یوم السبت التاسع و العشرین من شهر ذی القعده و بموافقه السادس و العشرین من مارس. توضیح بیشتر ...
 • مارس. (اِخ) بنابر افسانه های قدیم پسر ژوپیتر و ژونو و رب النوع جنگ و خشم بوده است. رومیان او را پدر رمولوس می پنداشتند. (از اعلام تمدن قدیم فوستل دوکلانژ). براساس افسانه های کهن مردم روم، خدای جنگ و کشاورزی بود. رومیان او را پسر ژونون و پدررمولوس می پنداشتند. پیشوایان دینی این آئین، نام «سالین » را بر خود می نهادند. مارس همانند «آرس » یونان قدیم است. (از لاروس). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مارس در فرهنگ عمید

 • ماه سوم از سال میلادی،
 • در بازی نرد، نوعی باخت دوامتیازی که در آن بازنده همۀ مهره‌هایش از بازی خارج شده باشد، در‌حالی‌که حریف همۀ مهره‌هایش در بازی باشد،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

مارس در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

مارس در فارسی به ترکی

عربی به فارسی

مارس در عربی به فارسی

 • اعمال کردن , بکاربردن , اجرا کردن , نشان دادن
فرهنگ فارسی هوشیار

مارس در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

مارس در فرهنگ فارسی آزاد

 • مارس Mars- نام خدای جنگ در رم قدیم، همانند آرین Ares در یونان،. توضیح بیشتر ...
 • مارس Mars- همان ستاره مِرّیخ است. به مِرِّیخ مراجعه شود،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید