معنی مارس

فارسی به انگلیسی

مارس‌

March, Mars

فارسی به ترکی

فرهنگ فارسی آزاد

مارس

مارس Mars- همان ستاره مِرّیخ است. به مِرِّیخ مراجعه شود،

مارس Mars- نام خدای جنگ در رم قدیم، همانند آرین Ares در یونان،

لغت نامه دهخدا

مارس

مارس. (اِ) نام ماه سوم فرانسوی، میان فوریه و آوریل، و اول آن مطابق است تقریباً با شانزدهم اسفندماه جلالی و بیست و یکم مارس تقریباً مطابق با اول فروردین ماه جلالی یعنی نوروز و سی و یک روز است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): الی ان تواصلت الاخبار برؤیته لیله الخمس [رؤیت هلال ذی حجه] الذی یوافق الخامس عشر من مارس. (ابن جبیر، یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و نزولنا عنه فی یوم السبت التاسع و العشرین من شهر ذی القعده و بموافقه السادس و العشرین من مارس. (ابن جبیر، یادداشت به خط مرحوم دهخدا).

مارس. (اِخ) بنابر افسانه های قدیم پسر ژوپیتر و ژونو و رب النوع جنگ و خشم بوده است. رومیان او را پدر رمولوس می پنداشتند. (از اعلام تمدن قدیم فوستل دوکلانژ). براساس افسانه های کهن مردم روم، خدای جنگ و کشاورزی بود. رومیان او را پسر ژونون و پدررمولوس می پنداشتند. پیشوایان دینی این آئین، نام «سالین » را بر خود می نهادند. مارس همانند «آرس » یونان قدیم است. (از لاروس).

مارس. (ترکی، اِ) باخت در بازی نرد بطوریکه حریف همه ٔ مهره های خود را برداشته باشد و شخص مقابل نتوانسته باشد هیچ مهره را بردارد. در این صورت دو دست باخت محسوب می شود. (از فرهنگ فارسی معین).
- مارس شدن، دوبار باختن حریف را، و آن وقتی است که پیش از آن که بازنده تمام مهره های خود را در خانه ٔ خویش جمع کند حریف همه ٔ مهره های خود را برچیده باشد. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا).
- مارس کردن، دوبار بردن حریف را در نرد. و آن وقتی است که پیش از آنکه حریف تمام مهره های خود را در خانه ٔ خود جمع کند او همه ٔمهره های خود را برچیده باشد. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا).

فرهنگ معین

مارس

[تر.] (اِ.) باخت در بازی تخته نرد، به ترتیبی که دو امتیاز حساب شود.

[فر.] (اِ.) ماه سوم از سال فرنگی.

فرهنگ عمید

مارس

ماه سوم از سال میلادی،

در بازی نرد، نوعی باخت دوامتیازی که در آن بازنده همۀ مهره‌هایش از بازی خارج شده باشد، در‌حالی‌که حریف همۀ مهره‌هایش در بازی باشد،

حل جدول

مارس

سیاره مریخ

فرهنگ فارسی هوشیار

مارس

ماه سوم سال فرنگی


مارس شدن

دو باخته شدن (مصدر) (نرد) باختن در بازی نرد بطوری که حریف همه مهره های خود را برداشته باشد و شخص مقابل هیچ مهره برنداشته.


مارس کردن

(مصدر) (نرد) بردن در بازی نرد بطوری که همه مهره هایخود را بردارند و حریف نتواند هیچ مهره را خارج کند.

عربی به فارسی

مارس

اعمال کردن , بکاربردن , اجرا کردن , نشان دادن

فارسی به عربی

معادل ابجد

مارس

301

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری