معنی مادر شوهر

مادر شوهر
معادل ابجد

مادر شوهر در معادل ابجد

مادر شوهر
  • 756
حل جدول

مادر شوهر در حل جدول

فارسی به انگلیسی

مادر شوهر در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

مادر شوهر در فارسی به ترکی

تعبیر خواب

مادر شوهر در تعبیر خواب

  • ۱ـ اگر مادر شوهر خود را به خواب ببینید، علامت آن است که بعد از ناسازگاریها و اختلافات بسیار، صلح و صفا میان افراد حکمفرما خواهد شد.
    ۲ـ اگر زنی خواب ببیند با مادر شوهر خود جر و بحث می کند، نشانه آن است که مردم سنگدل او را آزار خواهند داد. - آنلی بیتون. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

مادر شوهر در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید