معنی مادر شوهر

لغت نامه دهخدا

شوهر مادر

شوهر مادر. [ش َ / شُو هََ رِ دَ] (ترکیب اضافی، اِ مرکب) پدراندر. (یادداشت مؤلف). ناپدری. شوهرننه.


زبان مادر شوهر

زبان مادر شوهر. [زَ ن ِ دَ ش َ / شُو هََ] (اِ مرکب) نوعی گیاه خاردار از تیره ٔ کاکتاسه. صبیر. کاکتوس. رجوع به انجیر هندی، انجیر بربری، صبیر و کاکتوس شود.


شوهر

شوهر. [ش َ / شُو هََ] (اِ) بَعْل. زوج. (آنندراج). شوی. جفت. همسر. میره. حلیل. (یادداشت مؤلف) (مهذب الاسماء). مرد آنگاه که زن گرفته باشد:
مرا شوهری بود بازارگان
گزیده همی در میان سران.
فردوسی.
پس یعقوب آنجا[زمین مصر] مقام کرد و زلیخا یوسف را به شوهر کرد. (مجمل التواریخ). شوهر که نه درخورد زن باشد ناکرده اولیتر. (مرزبان نامه).
نه لایق بود عیش با دلبری
که هر بامدادش بود شوهری.
سعدی.
اجتلاء؛ جلوه دادن عروس را بر شوهر. (منتهی الارب).
- به شوهر دادن، عروس کردن. دختر را به شوی سپردن:
تو روی دختر دلبند طبعمن بگشای
که پیر گشت و ندادم به شوهر عنین.
سعدی.


مادر

مادر. [دِ] (اِ) قسمی شراب. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).

فارسی به ترکی

مادر شوهر‬

kaynana, kayın valide (kadın için)

تعبیر خواب

مادر شوهر

۱ـ اگر مادر شوهر خود را به خواب ببینید، علامت آن است که بعد از ناسازگاریها و اختلافات بسیار، صلح و صفا میان افراد حکمفرما خواهد شد.
۲ـ اگر زنی خواب ببیند با مادر شوهر خود جر و بحث می کند، نشانه آن است که مردم سنگدل او را آزار خواهند داد. - آنلی بیتون


مادر

تعبیر دیدن مادر در خواب، به حالت مادر بستگی دارد. ممکن است دیدن مادر در خواب به مهربانی و دلسوزی و نجات یافتن از بلا و ناراحتی دلالت داشته باشد. - خالد بن علی بن محد العنبری

فرهنگ فارسی هوشیار

شوهر مادر

(اسم) کسی که زوج مادر شخص باشد شوی مادر.

فارسی به انگلیسی

فارسی به ایتالیایی

حل جدول

شوهر مادر

ناپدری

ربوب


مادر شوهر

خس

فارسی به عربی

شوهر مادر

زوج الام

واژه پیشنهادی

معادل ابجد

مادر شوهر

756

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری