معنی ماد

ماد
معادل ابجد

ماد در معادل ابجد

ماد
  • 45
حل جدول

ماد در حل جدول

  • نام قومی آریایی
  • نام قومی آریایی، نخستین سلسله ایرانی
لغت نامه دهخدا

ماد در لغت نامه دهخدا

  • ماد. (اِ) مخفف مادر است که عربان والده و ام گویند. (برهان). مخفف مادر است که «راء» حذف شده و گاه دال را حذف کنند ومار گویند یعنی مادر. (انجمن آرا) (آنندراج). مادر. (از ناظم الاطباء). مادر. مادندر. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به مادر شود. توضیح بیشتر ...
  • ماد. (اِخ) نام قومی است آریایی ایرانی نژاد که در ابتدای قرن هفتم یاآخر قرن هشتم قبل از میلاد مسیح دولت ماد را تأسیس کردند و نخستین پادشاه این قوم دیوکس (708-655 ق. م) و آخرین پادشاه آسیتاگس (584-550 ق. م) است. این سلسله به دست کورش هخامنشی منقرض شد. (از حاشیه ٔ برهان چ معین). مادها مردمانی آریایی و ساکن سرزمینهای جنوبی آذربایجان و اطراف همدان بودند که بنا بعقیده ٔ مورخان پیش از هزاره ٔ اول ق. م. از راه قفقاز به ایران آمدند و در آنجا ساکن شدند. توضیح بیشتر ...
  • ماد. (اِخ) مسکن قوم ماد. همین کلمه است که در پهلوی وپارسی (و نیز در تعریب) «ماه » شده. بیرونی در کتاب الجماهر ص 205 نوشته: «ماه » عبارت است از زمین جبل و «ماهین » عبارتند از ماه بصره که دینور باشد و ماه کوفه که نهاوند باشد و اغلب بآن دو «ماه سبذان » را افزایند و جمله را «ماهات » نامند و بسا نهاوند را به «ماه دینار» یاد کنند. (حاشیه ٔ برهان چ معین). جغرافی دانان عهد قدیم به دو ماد قائل شده اند: ماد بزرگ که بر همدان و ری و اصفهان تطبیق می شود و ماد کوچک که همان آذربایجان بود با قسمتی از کردستان. توضیح بیشتر ...
  • ماد. (اِخ) دولت ماد. پادشاهی ماد. سلسله ٔ پادشاهی ایرانی که قوم ماد آنرا در سال 705 ق. م. در ناحیه ٔ مادتشکیل داد. قبایل مختلف ماد در برابر تجاوزهای پی درپی پادشاهان آشور و از آنجمله وادانیراری سوم، شلم نصر دوم، شمسی اداد، تیگلات پالسر چهارم، سارگن دوم و سناخریب متحد شدند و دولت ماد را بوجود آوردند. نام ماد برای نخستین بار در کتیبه ٔ شلم نصر دوم که در سال 844 ق. م. به ماد لشکر کشید، ذکر شده. شمسی اداد نیز نام مادها را برده تیگلات پالسر چهارم هم در 744 ق. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

ماد در فارسی به انگلیسی

گویش مازندرانی

ماد در گویش مازندرانی

  • چاله ی کوچکی که در تیله بازی و گردو بازی کاربرد داردماد
فرهنگ فارسی هوشیار

ماد در فرهنگ فارسی هوشیار

  • مخفف مادر است که عربان والده و ام گویند، از اقوام آریائی
فرهنگ فارسی آزاد

ماد در فرهنگ فارسی آزاد

  • ماد، اقوامی بودند که درحدود هزار سال قبل از میلاد از شمال به نواحی آذربایجان تا همدان و امتداد کوههای زاگرس آمدند و «سرزمین های ماد» و "دودمان پادشاهی ماد " را از حدود 700 تا 550 قبل از میلاد (تا زمان حمله کوروش) به وجود آوردند،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید