معنی ماتریس

ماتریس
معادل ابجد

ماتریس در معادل ابجد

ماتریس
  • 711
حل جدول

ماتریس در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ماتریس در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

ماتریس در فرهنگ معین

  • آرایه ای مستطیل شکل از اعداد شامل چند سطر و ستون (ریاضی)، بخشی از قالب برش کاری فلزات که معمولاً به صورت کاسه ای گود است و سنبه در آن می نشیند (فنی)، فرم نگاتیو جهت پرس کردن صفحات صوتی (فنی)، قالب مخصوص حروف سربی در چاپخ [خوانش: [فر. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ماتریس در فرهنگ عمید

  • قالب گود یا برجسته که در آن ماده‌ای ریخته شود تا به‌صورت چیزی که قالب گرفته‌اند درآید،
    (ریاضی) آرایۀ مستطیل‌شکل از کمیت‌های جبری یا اعداد که در داخل دو کروشه و به‌صورت ستون‌های منظم نوشته می‌شوند و به‌وسیلۀ آن عملیات ریاضی انجام می‌شود،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

ماتریس در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید