معنی لینت

لینت
معادل ابجد

لینت در معادل ابجد

لینت
 • 490
حل جدول

لینت در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

لینت در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • روانی‌سستی، نرمی،

  (متضاد) صلابت
فرهنگ معین

لینت در فرهنگ معین

 • نرم گردیدن، نرم شدن، مجازاً روانی شکم، کارکرد شکم. [خوانش: (لِ نَ) [ع. لینه] (مص ل. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

لینت در لغت نامه دهخدا

 • لینت. [ن َ] (ع اِمص) نرم گردیدن. نرم شدن. لین. لیان. نرمی. مقابل خشونت. لدانت. لدونت. سستی. مقابل صلابت، سختی. ملائمی. (غیاث): لینت عظام، لینت طبیعت. || روانی (در شکم). مقابل یبوست. خشکی: میوه ٔ پخته لینت بخشد.
  - لینت مزاج، روانی آن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

لینت در فرهنگ عمید

 • نرم شدن،

  نرمی،
فارسی به انگلیسی

لینت در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

لینت در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

لینت در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید