معنی لیست

لیست
معادل ابجد

لیست در معادل ابجد

لیست
  • 500
حل جدول

لیست در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

لیست در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • سیاهه، صورت، صورت‌اسامی، فهرست
فرهنگ معین

لیست در فرهنگ معین

  • [فر. ] (اِ. ) فهرست، صورت اسامی افراد یا اشیا یا هر چیز دیگر، سیاهه، صورت. (فره). ، ~ سیاه نام مخالفان و متهمان. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

لیست در لغت نامه دهخدا

  • لیست. (اِخ) فردریک. عالم اقتصادی آلمانی (1789-1846 م.).

  • لیست. (فرانسوی، اِ) جریده. سیاهه. دفتر. قائمه.
    - لیست حقوق، صورتی متضمن نام گیرندگان حقوق. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

لیست در فرهنگ عمید

  • صورت اسامی اشخاص یا اشیا، فهرست،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

لیست در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

لیست در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

لیست در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

لیست در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

لیست در فرهنگ فارسی هوشیار

  • صورتحساب، سیاهه، فهرست
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه