معنی لیرا

لیرا
معادل ابجد

لیرا در معادل ابجد

لیرا
  • 241
حل جدول

لیرا در حل جدول

فارسی به انگلیسی

لیرا در فارسی به انگلیسی

ترکی به فارسی

لیرا در ترکی به فارسی

گویش مازندرانی

لیرا در گویش مازندرانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید