معنی لیدری

لیدری
معادل ابجد

لیدری در معادل ابجد

لیدری
  • 254
حل جدول

لیدری در حل جدول

فرهنگ فارسی هوشیار

لیدری در فرهنگ فارسی هوشیار

  • قیادت رهبری پیشوایی: لیدری حزب. با. بود. رهبری پیشوایی. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید