معنی لیاقت

لیاقت
معادل ابجد

لیاقت در معادل ابجد

لیاقت
  • 541
حل جدول

لیاقت در حل جدول

  • کفایت
  • قابلیت، سزاواری، شایستگی
مترادف و متضاد زبان فارسی

لیاقت در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • ارزش، استحقاق، اهلیت، سزاواری، شایستگی، صلاحیت، عرضه، قابلیت، قدر، کارآیی، مرتبه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

لیاقت در فرهنگ معین

  • (قَ) [ع. لیاقه] (مص ل.) سزاواری، شایستگی.
لغت نامه دهخدا

لیاقت در لغت نامه دهخدا

  • لیاقت. [ق َ] (ع اِمص) لیاقه. سزاواری. شایستگی. زیبائی. برازندگی. موافق و درخور آمدن. اندرخوری. قابلیت: برداشت کنم آن کسان را که در باب ایشان سیاست فرموده باشم اگر لیاقت دارند برداشتن را. (تاریخ بیهقی). || فضل و دستگاه. (آنندراج). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

لیاقت در فرهنگ عمید

  • شایستگی، سزاواری،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

لیاقت در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

لیاقت در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

لیاقت در فارسی به انگلیسی

  • Ability, Ably _, Caliber, Capability, Capacity, Competence, Desert, Efficiency, Makings, Qualification. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

لیاقت در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

لیاقت در فرهنگ فارسی هوشیار

  • سزاواری، شایستگی، زیبائی، برازندگی
فرهنگ فارسی آزاد

لیاقت در فرهنگ فارسی آزاد

  • لِیاقَت، برازندگی، شایستگی، تناسب، سزاواری،
فارسی به ایتالیایی

لیاقت در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید