معنی لوده

لوده
معادل ابجد

لوده در معادل ابجد

لوده
 • 45
حل جدول

لوده در حل جدول

 • غیرجدی و طنزآمیز
 • آدم الواط و خوشمزه.
 • شوخ و بی حیا
 • مسخره و دلقک
 • آدم الواط و خوشمزه، غیر جدی، طنزآمیز
مترادف و متضاد زبان فارسی

لوده در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بی‌غیرت، مزاح، مسخره، هرزه، هزال
فرهنگ معین

لوده در فرهنگ معین

 • (~.) (عا.) خوش طبع، بذله گوی.
 • (لَ دِ) (اِ.) سبد، کواره.
لغت نامه دهخدا

لوده در لغت نامه دهخدا

 • لوده. [ل َ / لُو دَ / دِ] (ص) مزاح. چکه. سخت چکه. خوش طبع. دَعّابه. آنکه سخنان خنده آور گوید برای لذت خویش و دیگران. بخلاف مسخره که برای دیگران گوید تا چیزی بدو دهند. سخت مزاح. شوخ ومزّاح که هیچگاه مزاح او زننده نیست و برای خوشی خود مزاح کند. کلمه ٔ لوده بیشتر در صفت زنان و چکه در مردان مستعمل است. || بددهن. فحاش (از لغت گناباد خراسان). || (اِ) سبد دراز که بر پشت گیرند و بر اسب و خر نیز بار کنند و آن را گواره نیز گویند. توضیح بیشتر ...
 • لوده. [دَ / دِ] (اِ) تریدی از خرده ٔ نان خشک و سبوس که گاو را دهند. تریدی از نان و سبوس نواله ٔ گاو را. || میوه داری است میوه ٔ آن به رنگ و طعم گیلاس واز میوه ٔ گیلاس خردتر است. آن را شربتی نیز گویند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

لوده در فرهنگ عمید

 • شوخ، خوش‌طبع،
 • کواره، سبد بزرگ،
فارسی به انگلیسی

لوده در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

لوده در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

لوده در فرهنگ فارسی هوشیار

 • خوش طبع، آنکه سخنان خنده آور گوید برای لذت خویش و دیگران بخلاف مسخره که برای دیگران گوید تا چیزی بدو دهند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عوامانه

لوده در فرهنگ عوامانه

 • آدم الواط و خوشمزه را گویند.
فارسی به آلمانی

لوده در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید