معنی لوحه

لوحه
معادل ابجد

لوحه در معادل ابجد

لوحه
  • 49
حل جدول

لوحه در حل جدول

فرهنگ معین

لوحه در فرهنگ معین

  • (لَ حِ) [ع.] (اِ.) صفحه تصویر.
فارسی به انگلیسی

لوحه در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

لوحه در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

لوحه در فارسی به عربی

فارسی به ایتالیایی

لوحه در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

لوحه در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه