معنی لوار

لوار
معادل ابجد

لوار در معادل ابجد

لوار
  • 237
حل جدول

لوار در حل جدول

  • طولانی ترین رود فرانسه
  • بزرگترین رودخانه فرانسه
لغت نامه دهخدا

لوار در لغت نامه دهخدا

  • لوار. [ل ُ] (اِخ) نام رودی به فرانسه و آن شاتودوم، وندم و لافلش را سیراب سازد و به سارث ریزد و 311 هزار گز درازا دارد. توضیح بیشتر ...
  • لوار. (اِخ) نام شطی به فرانسه که از قله ٔ ژربیه دوژنک به سِون سرچشمه گیرد و لاپوی، روئن نِور، کسن وژین، اُرلئان، بلوا، آمبوآز، تور، سومور، آنسنی، نانت، پمبوف و سن نازر را سیراب کند و پس از پیمودن مسیری به درازای 980هزار گز به اقیانوس اطلس ریزد. توضیح بیشتر ...
  • لوار. (اِخ) (دپارتمان دولا. ) نام دپارتمانی متشکل از فره و قسمتی از بوژوله و لیونه به فرانسه. دارای 3 آرندیسمان و 32 کانتون و 338 کمون و 664822 تن سکنه. توضیح بیشتر ...
  • لوار. (اِخ) (دپارتمان دلاهت. ) نام دپارتمانی متشکل از ویواره، ولای، ژودان، فره و لیونه به فرانسه. دارای 2 آرندیسمان و 29 کانتون و 268 کمون و 251608 تن سکنه. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

لوار در گویش مازندرانی

  • زمین یا زمین های پوشیده از خار بوته و علف هرز، تیغ های انبوه. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید