معنی لندهور

لندهور
معادل ابجد

لندهور در معادل ابجد

لندهور
  • 295
حل جدول

لندهور در حل جدول

فرهنگ معین

لندهور در فرهنگ معین

  • (لَ دِ یا دَ) (ص.) (عا.) درشت اندام، قوی هیکل.
لغت نامه دهخدا

لندهور در لغت نامه دهخدا

  • لندهور. [ل َ دِ] (اِخ) به معنی پسر آفتاب، چه لند به معنی پسر و هورآفتاب را گویند و نام پادشاهی بوده عظیم الشأن در هندوستان و اعتقاد برهمنان آن است که چون نیر اعظم به مادر او نظر کرد او حامله شد و فارسیان به این سبب او را لندهور خوانند. (برهان). در هندوستان پادشاهی بی پدر بزاد و او را به هندی راجه کرند نام کردند، چه عقیده ٔ هنود آن بود که آفتاب به مادرش که کنتی نام داشت نظر عنایت کرده و او حامله شده است. (آنندراج). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

لندهور در فرهنگ عمید

  • شخص بلند‌قد و قوی‌هیکل. δ در اصل، نام امیری بسیاربلندقامت و تنومند در هند بوده: از آن با حکیمان نیارم نشستن / که ایشان چو هورند و من لندهورم (سنائی۲: ۲۰۵)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

لندهور در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

لندهور در فرهنگ فارسی هوشیار

  • شخصی بلند قد و قوی هیکل
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه