معنی لماز

لماز
معادل ابجد

لماز در معادل ابجد

لماز
  • 78
حل جدول

لماز در حل جدول

فرهنگ معین

لماز در فرهنگ معین

  • (لَ مّ) [ع.] (ص.) نمُام، بدگوی، سخن - چین.
لغت نامه دهخدا

لماز در لغت نامه دهخدا

  • لماز. [ل ِ] (ع ص) عیب کننده یا آنکه روبروی تو عیب کند. (منتهی الارب). بدگوی. توضیح بیشتر ...
  • لماز. [ل َم ْ ما] (ع ص) همّاز. نمّام. عیب کننده. (منتخب اللغات). بدگوی. (مهذب الاسماء). || به چشم اشارت کننده. (منتخب اللغات). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

لماز در فرهنگ عمید

  • کسی که بدگویی مردم را بکند، نمام،
فرهنگ فارسی هوشیار

لماز در فرهنگ فارسی هوشیار

  • آک کننده نکوهنده سخن چین دو به هم زن (صفت) عیب کننده نمام بد گوی: ویل لکل همزه بهر زبانی بد بود هماز را لماز را جز چاشنی نبود دوا. (دیوان کبیر 23: 1). توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

لماز در فرهنگ فارسی آزاد

  • لَمّاز، مُفسِد، بدگو از مردم، سخن چین،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید