معنی لفتیه

لفتیه
معادل ابجد

لفتیه در معادل ابجد

لفتیه
  • 525
حل جدول

لفتیه در حل جدول

فرهنگ فارسی هوشیار

لفتیه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ‎ (صفت) مونث لفتی، آش شلغم شلغم با.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه