معنی لفافه

فرهنگ معین

لفافه

(لَ فِ) [ع. لفافه] (اِ.) پارچه ای که روی چیزی پوشند.

فارسی به انگلیسی

لفافه‌

Cloak, Veil, Wrapper, Wraps

فرهنگ عمید

لفافه

آنچه روی چیزی بپیچند،
آنچه چیزی در آن پیچیده شود، کارپیچ،

حل جدول

لفافه

پارچه ای که روی چیزی پوشند

مخفی سخن گفتن


لفافه زخم

باند، پانسمان


پوشش دور هر چیز

لفافه

مترادف و متضاد زبان فارسی

لفافه

پوشش، غشا، محفظه، ملحفه، کفن

فرهنگ فارسی هوشیار

لفافه

جامه بیرونی که بر پا و مرده و جز آن پیچند

فارسی به آلمانی

لفافه

Maske (f), Maskieren


لفافه دار کردن

Einwickeln [verb]


در لفافه قرار دادن

Couch (n), Liege (f), Sofa (n)

فارسی به عربی

انگلیسی به فارسی

mask

لفافه

معادل ابجد

لفافه

196

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری