معنی لفافه

لفافه
معادل ابجد

لفافه در معادل ابجد

لفافه
  • 196
حل جدول

لفافه در حل جدول

  • مخفی سخن گفتن
  • پارچه ای که روی چیزی پوشند
مترادف و متضاد زبان فارسی

لفافه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • پوشش، غشا، محفظه، ملحفه، کفن
فرهنگ معین

لفافه در فرهنگ معین

  • (لَ فِ) [ع. لفافه] (اِ.) پارچه ای که روی چیزی پوشند.
فرهنگ عمید

لفافه در فرهنگ عمید

  • آنچه روی چیزی بپیچند،

    آنچه چیزی در آن پیچیده شود، کارپیچ،
فارسی به انگلیسی

لفافه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

لفافه در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

لفافه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • جامه بیرونی که بر پا و مرده و جز آن پیچند
فارسی به آلمانی

لفافه در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید