معنی لشگریان

حل جدول

لشگریان

سپاهیان

فارسی به انگلیسی

واژه پیشنهادی

فرهنگ فارسی هوشیار

جیوش

(تک: جیش) سپاهان (اسم) جمع جیش. ‎ لشکرها سپاهها، لشگریان سپاهیان.

تعبیر خواب

لشگر

اگر بیند لشگریان بر اهل آن موضع گزند رسانیدند، دلیل قوت اهل آن موضع بود. - محمد بن سیرین

معادل ابجد

لشگریان

611

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری