معنی لری

لری
معادل ابجد

لری در معادل ابجد

لری
 • 240
حل جدول

لری در حل جدول

 • از گویشهای محلی ایران
 • سادهدلی
 • ساده دلی
 • از گویش های محلی ایران
فرهنگ معین

لری در فرهنگ معین

 • منسوب به طایفه لُر، سادگی، ساده دلی. [خوانش: (لُ) (حامص.)]
لغت نامه دهخدا

لری در لغت نامه دهخدا

 • لری. [ل َرْ ری ی] (ص نسبی) منسوب به لرّه، نامی از نامهای اجدادی. (سمعانی). توضیح بیشتر ...
 • لری. [ل َرْ ری] (اِ) جذام و دأالاسد. (ناظم الاطباء). مأخذ این کلمه به دست نیامد. توضیح بیشتر ...
 • لری. [ل ُ] (ص نسبی) منسوب به لُر. || زبان لران. || (حامص) سادگی. ساده دلی.
  - از لُری برآمدن، از روستائیت برآمدن:
  زاهد از کوه بصد دلبری آمد بیرون
  داخل شهر شد و از لری آمد بیرون.
  اشرف. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید