معنی لرزانک

لرزانک
معادل ابجد

لرزانک در معادل ابجد

لرزانک
 • 308
حل جدول

لرزانک در حل جدول

فرهنگ معین

لرزانک در فرهنگ معین

 • (لَ نَ) (اِ. ) ژله، خوراکی سرد که از آب یا آب میوه همراه با نشاسته و شکر تهیه می شود. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

لرزانک در لغت نامه دهخدا

 • لرزانک. [ل َ ن َ] (اِ مرکب) غذائی سرد از نشاسته و شکر یا از آرد برنج و شکر. نوعی غذا که از نشاسته و شکر کنند. قسمی از دندان مز، که با نشاسته و شکر و شیر پزند. طعامی که از نشاسته و قند کنند که چون سرد شد دلمه شود و چون بجنبانی بلرزد و وجه تسیمه ٔ آن همین است.
  - امثال:
  لرزانک خودش را نگاه نمی تواند داشت مرا چگونه نگاه می دارد. (کریمخان زند). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

لرزانک در فرهنگ عمید

 • خوراکی شبیه ژله که از میوه یا آب‌ میوه با شکر درست کنند، ژله،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

لرزانک در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

لرزانک در فارسی به عربی

 • مربی البرتقال، هلام
گویش مازندرانی

لرزانک در گویش مازندرانی

 • نوعی رقص که در آن رقصنده به طور مداوم در اندامش ایجاد لرزش. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

لرزانک در فرهنگ فارسی هوشیار

 • غذائی سرد از نشاسته و شکر یا از آرد برنج و شکر (اسم) نوعی خوراک سرد که از نشاسته و شکر یا از آرد برنج و شکر تهیه کنند و آن چون سرد شود دلمه گردد و چون بجنبانند بلرزد (وجه تسمیه) ژله. لرزانک انواع مختلف دارد مانند: لرزانک انگور فرنگی لرزانک به لرزانک سیب لرزانک پرتقال لرزانک شکلات و غیره. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

لرزانک در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید