معنی لرزان

لرزان
معادل ابجد

لرزان در معادل ابجد

لرزان
 • 288
حل جدول

لرزان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

لرزان در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

لرزان در فرهنگ معین

 • (لَ) (ق.) لرزنده، در حال لرزیدن.
لغت نامه دهخدا

لرزان در لغت نامه دهخدا

 • لرزان. [ل َ] (نف، ق) نعت فاعلی از لرزیدن. لرزنده. در حال لرزیدن. مرتجف. متزلزل. مرتعد. مرتعش. مترجرج. رجراج. رَجراجه. (منتهی الارب):
  بالا چون سرو نورسیده بهاری
  کوهی لرزان میان ساق و میان بر
  صبر نماندم چو این بدیدم گفتم
  خه که جز از مسکه خود ندادت مادر.
  منجیک.
  به بند اندرآمد سر و گردنش
  به خاک اندرافکند لرزان تنش.
  فردوسی.
  یکی مشت زد بر سر و گردنش
  بخاک اندرافتاد لرزان تنش.
  فردوسی.
  چو برداشت پرده ز در هیربد
  سیاوش همی بود لرزان ز بد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

لرزان در فرهنگ عمید

 • لرزنده،
  (قید) درحال لرزیدن، لرزلرزان: یکی مشت زد نیز بر گردنش / کزآن مشت برگشت لرزان تنش (فردوسی: ۱/۳۳۶ حاشیه)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

لرزان در فارسی به انگلیسی

 • Fluttery, Quaky, Quavery, Rocky, Shaky, Shivery, Tipsy, Tottery, Trembly, Tremulous, Unsteady, Vibrant, Waverer, Wobbly. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

لرزان در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

لرزان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • در حال لرزیدن، لرزنده
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید