معنی لدیغ

لدیغ
معادل ابجد

لدیغ در معادل ابجد

لدیغ
 • 1044
حل جدول

لدیغ در حل جدول

فرهنگ معین

لدیغ در فرهنگ معین

 • مارگزیده، گزنده (مار و غیره). [خوانش: (لَ) [ع.] (ص.)]
لغت نامه دهخدا

لدیغ در لغت نامه دهخدا

 • لدیغ. [ل َ] (ع ص) مارگزیده. ج، لدغی. (منتهی الارب). ملدوغ. سلیم (از قبیل نام زنگی کافور). || گزنده. مار گزنده. (دهار):
  صد دریچه و در سوی مرگ لدیغ
  میکند اندر گشادن ژیغ ژیغ.
  مولوی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

لدیغ در فرهنگ عمید

 • گزیده‌شده،

  مارگزیده،
فرهنگ فارسی هوشیار

لدیغ در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

لدیغ در فرهنگ فارسی آزاد

 • لَدِیغ، نیش خورده، گزیده شده، طعنه و نیش زبان خورده (جمع: لَدغی، لَدَغاء)،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید