معنی لخته

لخته
معادل ابجد

لخته در معادل ابجد

لخته
 • 1035
حل جدول

لخته در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

لخته در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

لخته در فرهنگ معین

 • (لَ تِ) (اِ.) پاره ای از هر چیز، تکه.
 • (~.) (ص.) بسته، منقعد، دلمه.
لغت نامه دهخدا

لخته در لغت نامه دهخدا

 • لخته. [ل َ ت َ / ت ِ] (ص، اِ) پاره. (برهان) (اوبهی). لخت. (آنندراج) (برهان):
  یا زنده شبی از غم او آنکه درست است
  از تنگ دلی جامه کند لخته و پاره.
  خسروانی (ازحاشیه ٔ فرهنگ اسدی نخجوانی).
  || بسته. دَلمه.
  - لخته شدن خون و غیره، بستن آن. دَلمه شدن آن. لخت شدن آن.
  - لخته کردن، کلچیدن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

لخته در فرهنگ عمید

 • تودۀ سفت و لزج خون،
فارسی به انگلیسی

لخته در فارسی به انگلیسی

 • Clot, Dollop, Glob, Gob, Length, Loaf, Patch
فارسی به عربی

لخته در فارسی به عربی

 • تربه، شحمه الاذن
فرهنگ فارسی هوشیار

لخته در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید