معنی لت انبان

لت انبان
معادل ابجد

لت انبان در معادل ابجد

لت انبان
  • 534
حل جدول

لت انبان در حل جدول

فرهنگ معین

لت انبان در فرهنگ معین

  • (~. اَ) (ص مر.) لت انبار.
لغت نامه دهخدا

لت انبان در لغت نامه دهخدا

  • لت انبان. [ل َ اَم ْ] (ص مرکب) لتنبر. لت انبار. پرخوار. لتنبان. بسیارخوار. شکم پرست. صاحب غیاث اللغات گوید: مرکب از لت که به معنی شکم است و انبان، و لت انبان کسی که شکم او مثل انبان باشد و انبان ظرف چرمین مثل مشک است و میتوان گفت که مرکب از لت بالضم باشد که مخفف لوت است و لوت به معنی طعام لذیذ است در این صورت لت انبان و لُت انبار به ضم اول بود. (غیاث). صاحب برهان گوید: به معنی حریص و پرخور و بسیارخوار و شکم پرست باشد و عربان جوعی خوانند و گاه این لفظ را به طریق قدح و دشنام هم استعمال کنند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

لت انبان در فرهنگ عمید

  • پرخور، شکم‌پرست: نه هربار خرما توان خورد و برد / لت‌انبان بدعاقبت خورد و مرد (سعدی۱: ۱۴۷ حاشیه)،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

لت انبان در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ‎ شکم پرست پرخوار: ریختی آب رویت از پی نان ای لت انبان خ کجاست دست اشنان ک (حدیقه. چا. مد. ‎ 679)، بی حفاظ بی پناه در همه لشکر گاه سه خر پشته دیدم. و دیگران سایه بانها داشتند از کرباس و ماخود لت انبان بودیم. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه