معنی لبخند زدن

لبخند زدن
معادل ابجد

لبخند زدن در معادل ابجد

لبخند زدن
  • 747
حل جدول

لبخند زدن در حل جدول

لغت نامه دهخدا

لبخند زدن در لغت نامه دهخدا

  • لبخند زدن. [ل َ خ َ زَ دَ] (مص مرکب) تبسم. ابتسام. بکماردن.

فارسی به انگلیسی

لبخند زدن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

لبخند زدن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

لبخند زدن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

لبخند زدن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (مصدر) تبسم کردن شکر خند زدن: زنها. هر یک مژده خود را می خواستند و آهو پیاپی لبخند میزد. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

لبخند زدن در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

لبخند زدن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید