معنی لای

لای
معادل ابجد

لای در معادل ابجد

لای
 • 41
حل جدول

لای در حل جدول

 • گل نرم، دیوار گلی، رسوب قنات
مترادف و متضاد زبان فارسی

لای در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • رسوب، گل، لجن، لا، میان، وسط
فرهنگ معین

لای در فرهنگ معین

 • گل نرم ته نشین شده، دردی شراب، میان چیزی، توی چیزی. [خوانش: (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

لای در لغت نامه دهخدا

 • لای. (اِ) گل نرم که از آب گل آلود برجایی نشیند. گل نرم که در آب گل آلود ته نشین شود یا به دیوار و اطراف بندد. گل بسیار نرم که پس از گذشتن سیل و مانند آن برجای ماند. دردی آب که در ته ظرفی یا چیزی نشیند. (اوبهی). گلی که در آب باشد. لا. رجوع به لا شود. حماء. آژند. (مجمعالفرس). لوش. ضرغاطه. (منتهی الارب). ثاط. طثره. (منتهی الارب). جیاءه. (منتهی الارب). لجن سپید. طمله. (منتهی الارب). طآه. (منتهی الارب). زه، زه، لای هر چیز باشد. توضیح بیشتر ...
 • لای. (فعل امر، نف) امر از لاییدن، گفتن. گفتار و کلام. (غیاث). گفتن همچو هرزه لای یعنی هرزه گوی و می لاید یعنی میگوید و به معنی هرزه گوینده نیز گویند و امر به این معنی نیز هست یعنی هرزه بگوی. (برهان).
  - هرزه لای، یاوه گوی. بیهوده گو. که سخنان بی معنی و بی پایه گوید:
  جائی که از سخاوت طبعت سخن رود
  هم بحر سفله باشد و هم ابر هرزه لای.
  نجیب الدین جرفادقانی.
  ز درد روبه عشقت چو شیر می نالم
  اگر چه همچو سگم هرزه لای میداند. توضیح بیشتر ...
 • لای. (اِخ) نام محلی به هزارجریب مازندران. (مازندران و استراباد رابینو ص 124 بخش انگلیسی). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

لای در فرهنگ عمید

 • گلی که ته ظرف یا جوی یا حوض آب می‌نشیند،
  [قدیمی] گِل،
  [قدیمی] دُرد شراب،. توضیح بیشتر ...
 • لاییدن
  لاینده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): چند باشی چون تبیره «هرزه‌لای» / همچو نی در پرده رو آهسته لای (تاج‌بها: لغت‌نامه: لای)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

لای در فارسی به انگلیسی

 • Mud, Ooze, Sediment, Silt, Slime, Slush
فارسی به عربی

لای در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

لای در فرهنگ فارسی هوشیار

 • گل نرم که از آب گل آلود بر جایی نشیند، گل نرم که در آب گل آلود ته نشین شود یا بدیوار و اطراف بندد. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

لای در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید