معنی لاما

لغت نامه دهخدا

لاما

لاما. (اِخ) کشیش بودائی تبت. نامی که به رؤسا و پیشوایان دین بودائی که در تبت و مغلستان انتشار دارد اطلاق گردد و اینان ماناسترها و عبادتگاههای این دو کشور را پر کرده اند و به این مناسبت مذهب بودا را مذهب لاما نیز مینامند. قائد اعظم این روحانیون و تمام پیروان آئین مذکور را «لاما» و یا «دالایی لاما» خوانند و اقامتگاهش شهر لهاسا کرسی تبت است. (قاموس الاعلام ترکی).

لاما. (اِ) نوعی از پستانداران نشخوارکننده که بالنسبه عظیم الجثه است و به آن شتر بی کوهان نیز گویند و بومی کشور پرو است.

لاما. (اِخ) نام کرسی بخش از ولایت باستیا در ایالت (کرس) فرانسه. دارای 515 تن سکنه.


دالائی لاما

دالائی لاما. (اِخ) رئیس لاماها، یعنی رئیس روحانیان بودائی کشور تبت.

فرهنگ عمید

لاما

نوعی شتر بی‌کوهان به رنگ خرمایی، سیاه، سفید، یا ابلق که در امریکای جنوبی پیدا می‌شود و قدش به یک‌ متر می‌رسد،

مرد روحانی یا کاهن بودایی در طریقۀ لامائیسم،

حل جدول

لاما

شتر بی کوهان

فرهنگ فارسی هوشیار

لاما

فرانسوی شتر بی کوهان از جانوران شتر آمریکا


دالائی لاما

(اسم) رئیس روحانیون تبت بزرگترین لاما.


دالای لاما

(اسم) رئیس روحانیون تبت بزرگترین لاما.

فرهنگ معین

لاما

[فر.] (اِ.) شتر بی کوهان.

[تبتی] (اِ.) پیشوای مذهب لامایی.


دالایی لاما

(اِمر.) رییس روحانیان تبت.

سخن بزرگان

دالایی لاما

برای اداره کردن خویش از سرت استفاده کن و برای اداره کردن دیگران از قلبت.

سه اصل را فراموش نکن؛ احترام به خویشتن، احترام به دیگران و پذیرش مسئولیت تمامی اعمالی که انجام می دهی.

اگر کسی یک بار به تو خیانت کرد، این اشتباه او است و اگر کسی دوبار به تو خیانت کرد، این اشتباه تو است.

یوگا پیام خرد است و بشریت وارث این پیام.

دیروز تاریخ است، فردا راز است، امروز یک هدیه است.

هر کجا که هستی، هر کجا خودت را یافتی، از هر آنچه که داری لذت ببر، به تمامی لذت ببر. هر جا که هستی و از هر چه که در دسترس است، احساس سپاس و نیایش داشته باش.


دالای لاما

دانش خود را به دیگران ببخش که روشی برای دستیابی به جاودانگی است.

سه اصل را دنبال کن: محترم داشتن خود، محترم داشتن دیگران و پاسخگو بودن در قبال تمام کنش های خود.

هرگاه به اشتباه خویش پی بردی، بی درنگ گامهایی برای درست کردن آن بردار.

بر این باور باش که عشق و دستاوردهای عظیم، در برگیرنده ی خطرهای بزرگ است. آنگاه که شکست می خوری، از شکست خود درس بگیر.

در ناسازگاری ها با افراد مورد علاقه ات، تنها به وضعیت کنونی بپرداز، گذشته را بزرگ نکن.

به یاد داشته باش، دست نیافتن به آنچه می خواهی، گاهی از اقبال بیدار تو سرچشمه می گیرد.

به یاد داشته باش، خاموشی گاهی بهترین پاسخ است.

برای قضاوت در مورد موفقیت خودت، ببین چه چیزی به دست آورده ای و در قبال آن چه چیزی از دست داده ای.

کامیابی خود را به داوری بنشین، از این روش که بدانی چه واگذارده ای تا کامیابی را به دست آوری.

آغوشت را به سوی دگرگونی بگشای، اما از ارزش های خود دست بر ندار.

در برابر دگرگونیها انعطاف پذیر باشید، ولی معیارها و ارزشهای خود را زیر پا نگذارید.

هر روز مجالی را صرف خلوت کردن کن.

اصول و بنیادها را فرا گیر تا به چگونگی شکستن آنها به گونه ای شایسته آگاه باشی.

تنها مقصود ما در زندگی، عشق ورزیدن به یکدیگر است. اگر از عهده این مهم بر نمی آییم، دست کم بکوشیم تا یکدیگر را نیازاریم.

فضای عشق در خانه ی تو شالوده ای برای زندگی ات به شمار می رود.

نیکو و آبرومند زندگی کن، آنگاه، به وقت سالخوردگی، هنگامی که به گذشته بی اندیشی، دیگر بار از زندگی ات لذت خواهی برد.

معادل ابجد

لاما

72

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری