معنی لاد

لاد
معادل ابجد

لاد در معادل ابجد

لاد
 • 35
حل جدول

لاد در حل جدول

 • دیبای نازک و لطیف
مترادف و متضاد زبان فارسی

لاد در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • دیوار، بنیاد، پی، شالده، شالوده، گل، لادن
فرهنگ معین

لاد در فرهنگ معین

 • دیوار، چینه، دیبای نازک و لطیف،
لغت نامه دهخدا

لاد در لغت نامه دهخدا

 • لاد. (اِ) دیوار از گل برآورده. دیوار. چینه. چینه ٔ دیوار. (تفلیسی). دیواری باشد که از گل بر هم نهاده بود و گویند به چینه برآورده است و به لاد کرده. (لغت نامه ٔ اسدی). دیوار باشد چه سرلاد سر دیوار و بن لاد بن دیوار را گویند. (برهان). لاد دیوار است و بن لاد و سرلاد به معنی بن و سر دیوار چنانکه گفته اند: سرلاد چنان نه که تابد بنلاد. دیواری از گل برهم نهاده بود یا از خشت پخته به عراق سبو گویند. (اوبهی). || هر چینه و رده را نیز گویند از دیوار گلی که بر بالای هم گذارند. توضیح بیشتر ...
 • لاد. (اِخ) نام شهر لار بوده است در قدیم و این زمان دال براء تبدیل یافته. (برهان):
  سپاهان به گودرز کشواد داد
  به گرگین میلاد هم لاد داد.
  فردوسی.
  و چون مشهور است که ملک لار گرگین میلاد و اولاد او داشتند دور نیست که لاد عبارت از ملک لار باشد. (آنندراج). توضیح بیشتر ...
 • لاد. [لادد] (ع ص) سخت خصومت کننده. (منتهی الارب).

 • لاد. (اِخ) محمد دهلوی او راست: مؤیدالفضلاء در لغت فارسی و عربی و ترکی که در نول کشور به سال 1302 هَ. ق. به طبع رسیده است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

لاد در فرهنگ عمید

 • پارچۀ نرم و لطیف، دیبا، حریر: باد همچون لاد پیش تیغ تو پولاد نرم / پیش تیغ دشمنانت سخت چون پولاد، لاد (قطران: ۴۳۹)،. توضیح بیشتر ...
 • لادن
 • دیوار،
  هر طبقه از دیوار گِلی، چینۀ دیوار،
  پی، بیخ، بنیاد: به‌ پای پست کند برکشیده گردن شیر / به‌ دست رخنه کند لاد آهنین‌دیوار (عنصری: ۱۴۵)،
  خاک،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

لاد در فارسی به انگلیسی

گویش مازندرانی

لاد در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

لاد در فرهنگ فارسی هوشیار

 • کینه ورز دشمن سر سخت دیوار از گل برآورده، چینه دیوار
فرهنگ فارسی آزاد

لاد در فرهنگ فارسی آزاد

 • لاد، لَدُود، بدخصم، دشمن سرسخت،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه