معنی لابه

لابه
معادل ابجد

لابه در معادل ابجد

لابه
 • 38
حل جدول

لابه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

لابه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • التماس، تضرع، زاری، ضرع، ندبه، تزویر، فریب، مکر، نیرنگ، تملق، چاپلویی، چرب‌زبانی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

لابه در فرهنگ معین

 • عجز، نیاز، التماس، زاری، خودستایی، تکبر. [خوانش: (بِ) (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

لابه در لغت نامه دهخدا

 • لابه. [ب ِ] (اِخ) لوئیز. نام شاعره ٔ فرانسوی، دختر و زن دوتَن، لوّاف. ملقب به «لابِل کردیه ». مولد لیون (1526-1566 م. ). توضیح بیشتر ...
 • لابه. [ب َ / ب ِ] (اِ) سخنی نیازمندانه. اظهار اخلاص با نیاز تمام. نیاز. فروتنی. تضرع. عجز. چاد. زاری. خواهش. (برهان) (صحاح الفرس). التماس:
  تو او را کنی لابه فردا به پیش
  فدا داری او را تن و جان خویش.
  فردوسی.
  چو دانست رستم که لابه بکار
  نیاید همی پیش اسفندیار.
  فردوسی.
  همی ریخت با لا به از دیده خون
  همی خواست آمرزش از رهنمون.
  فردوسی.
  چو رستم چنین گفت ایرانیان
  به لابه گشادند یکسر زبان.
  فردوسی.
  بکوشم کنون از پی کار تو
  از این لابه و ناله ٔ زار تو. توضیح بیشتر ...
 • لابه. [لاب ْ ب ِ] (اِخ) لئون. نام پزشک و سناتور فرانسوی. مولد مرل رُلت (1832-1916 م. ). وی تلقیح سرم ضد تیفوس را در قشون اجباری کرد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

لابه در فرهنگ عمید

 • درخواست همراه با فروتنی، التماس، زاری،
  [قدیمی] عذرخواهی،
  [قدیمی] نگرانی،
  [قدیمی] نیرنگ،
  (اسم) [قدیمی] سخن همراه با مهربانی: لابهٴ مادرانه،
  [قدیمی] چاپلوسی،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

لابه در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

لابه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ سنگلاخ، زمین بی ریگ، اشتران سیاه (اسم) اظهار نیاز تضرع التماس یا به لابه زبان گشادن (گشودن) . تضرع و التماس کردن: چو رستم چنین گفت ایرانیان بلابه گشادند یکسر زبان. (شا. لغ. )، تملق چاپلوسی: هر که به لابه دشمن فریفته شود. سزای او این است. یا به لابه دم جنباندن (جنبانیدن) . تملق و چاپلوسی کردن: بسختی جان سبک میدارهان تا چون سبکساران بلابه پیش سگساران چو سگ را بجنبانی. (خاقانی. سج. 414) -3 فریب خدعه مگر. یا به لابه گفتن. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید