معنی قیماق

لغت نامه دهخدا

قیماق

قیماق. [ق َ / ق ِ] (ترکی، اِ) سرشیر. (آنندراج) (ناظم الاطباء):
ز یمن نان جوین و پیاز فقر زنم
هزار گونه مقشر به سبلت قیماق.
ملا فوقی یزدی (از آنندراج).
قایماق. قیماغ. قیمق. کیماک. (فرهنگ فارسی معین).

فرهنگ معین

قیماق

(ق) [تر.] (اِ.) سرشیر.


کیماک

(اِ.) قیماق، سرشیر.

گویش مازندرانی

قیماق

سرشیر

فرهنگ عمید

قیماق

خامه، سرشیر،


کیماک

قیماق، سرشیر،


نمشک

سرشیر، مسکه، کره، قیماق،

حل جدول

قیماق

سرشیر


سر شیر

قیماق


سرشیر

قیماق


خامه

سرشیر، قیماق


چربی شیر

چرابه، سرشیر، قیماق، خامه

مترادف و متضاد زبان فارسی

قیماق

خامه، سرشیر، نمشک


سرشیر

خامه، قیماق، نمشک

فرهنگ فارسی هوشیار

قیماق

سرشیر

معادل ابجد

قیماق

251

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری