معنی قیروان

فرهنگ فارسی هوشیار

قیروان

پارسی تازی گشته کاروان (اسم) مغرب (ذکر جز ء و اراده کل) یا قیروان تا قیروان. از مشرق تا بمغرب: شاهی که عرض لشکر منصور اگر دهد از قیروان سپاه کشد تا بقیروان.


قیروان به قیروان

کران به کران

لغت نامه دهخدا

قیروان

قیروان. [ق َ رَ] (معرب، اِ) کاروان. (منتهی الارب) (برهان). معرب کاروان است. عرب از قدیم این کلمه را بکار میبرده است. (از معجم البلدان). عمده ٔ یک کاروان یا یک سپاه. (حاشیه ٔ برهان چ معین) (دزی ج 2 ص 431). قفل و قافله. (از اقرب الموارد) (قطر المحیط). || جیش و لشکر. (آنندراج از ابن خلکان از ابن قطاع). || معظم رمه و گله. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (قطر المحیط). || جماعتی ازاسبان. (از اقرب الموارد) (قطر المحیط). || شهر عمده ٔ مرکز ساخلو. (حاشیه ٔ برهان چ معین از دزی ج 2 ص 431). || قیروان تا به قیروان، از مشرق تا به مغرب. (فرهنگ فارسی معین):
شاهی که عرض لشکر منصور اگر دهد
از قیروان سپاه کشد تا به قیروان.
سعدی (از فرهنگ فارسی معین).

قیروان. [قیرْ] (اِ) اطراف مجموعه ٔ عالم را گویند. (برهان) (آنندراج). || مشرق و مغرب. (برهان). رجوع به ماده ٔ قبل شود.

قیروان. [ق َ رَ] (اِخ) شهری است بزرگ که در زمان معاویهبن ابی سفیان بصورت شهر درآمده و مسلمانان در آن سکونت کرده اند. این شهر در اقلیم سوم قرار دارد. طول آن 31 درجه و عرض آن 30 درجه و 40 دقیقه است. گروهی از دانشمندان و محدثان بدان منسوبند. (از معجم البلدان).


قصر قیروان

قصر قیروان. [ق َ رِ ق َ رَ] (اِخ) شهر بزرگی بوده است برابر قیروان، و تا آنجا چهار میل فاصله داشته است. این شهر را ابراهیم بن اغلب به سال 184 هَ. ق. بنا کرد ومرکز امیران بنی الاغلب گردید. این شهر دارای مسجد جامع و صومعه ٔ گرد هفت طبقه و بازارها و حمامها و مراکزآب بوده به طوری که مردم قیروان در سالهای کم آبی از آبهای آن استفاده میکرده اند. و مجاور آن شهری بوده است به نام رصافه که آن دو با هم ویران گردیده اند و شهردیگری به نام رقاده بنیاد شده است. (معجم البلدان).


قیروانات

قیروانات. [ق َ رَ] (ع اِ) ج ِ قیروان. (اقرب الموارد). رجوع به قیروان شود.


قیروانی

قیروانی. [ق َ رَ] (ص نسبی) منسوب به قیروان. (از معجم البلدان). رجوع به قیروان شود.


بلغوظة

بلغوظه. [] (ع اِ) رستنیی است در سرزمین قیروان. (از دزی).


قمودة

قموده. [] (اِخ) قمنور. از شهرهای مشهور افریقیه است. رجوع به نزههالقلوب ج 3 ص 264 شود. دهی است در قیروان و تا قیروان دو روز مسافت دارد.

حل جدول

قیروان

شهری در تونس


شهرى در تونس

قیروان


شهری در تونس

قیروان


شهر تونس

قیروان

فرهنگ معین

قیروان

(قَ رَ) [معر.] (اِمر.) کاروان، قافله، گروه اسبان.

معادل ابجد

قیروان

367

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری