معنی قیادت

قیادت
معادل ابجد

قیادت در معادل ابجد

قیادت
 • 515
حل جدول

قیادت در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

قیادت در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • پیشوایی، رهبری، ریاست، جاکشی، قوادی
فرهنگ معین

قیادت در فرهنگ معین

 • (قِ دَ) [ع. قیاده] (مص م.) رهبری کردن، پیشوایی کردن.
لغت نامه دهخدا

قیادت در لغت نامه دهخدا

 • قیادت. [دَ] (ع مص) راهنمایی کردن. رهبری کردن. || پیشوایی کردن. || (اِمص) راهنمایی. رهبری. || پیشوایی. || قرمساقی. جاکشی. دلالی محبت. (فرهنگ فارسی معین). || (اصطلاح حقوق جزای اسلامی) قیادت عمل شخصی است که برای واقع ساختن مقاربت (دخول) نامشروع بین دو نفر اقدام میکند. چنین شخصی را قواد گویند. (قانون مجازات عمومی بند سوم از ماده ٔ 211 و فرهنگ حقوقی جعفری لنگرودی). رجوع به قیاده شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

قیادت در فرهنگ عمید

 • رهبری، پیشوایی،

  قَوّادی

  [مجاز] دلالی،
فرهنگ فارسی هوشیار

قیادت در فرهنگ فارسی هوشیار

 • راهنمائی کردن، پیشوایی کردن، رهبری
فرهنگ فارسی آزاد

قیادت در فرهنگ فارسی آزاد

 • قِیادَت، پیشوائی، فرماندهی، سرداری، رهبری،
واژه پیشنهادی

قیادت در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید