معنی قندرون

قندرون
معادل ابجد

قندرون در معادل ابجد

قندرون
  • 410
حل جدول

قندرون در حل جدول

لغت نامه دهخدا

قندرون در لغت نامه دهخدا

  • قندرون. [] (اِ) رجوع به قندران شود.

فارسی به انگلیسی

قندرون در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

قندرون در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

قندرون در فرهنگ فارسی هوشیار

  • پارسی است غندران شیرابه ی گیاهی، شیرابه ی شنگ (اسم) قندران.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید