معنی قناد

قناد
معادل ابجد

قناد در معادل ابجد

قناد
  • 155
حل جدول

قناد در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

قناد در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • حلواساز، حلوایی، شکرریز، شیرینی‌پز، شیرینی‌فروش
فرهنگ معین

قناد در فرهنگ معین

  • قندساز، حلواساز، شیرینی پز. [خوانش: (قَ نّ) [ع.] (ص. اِ.)]
لغت نامه دهخدا

قناد در لغت نامه دهخدا

  • قناد. [ق َن ْ نا] (از ع، ص، اِ) قندساز و حلوایی. (آنندراج). قندریز. شیرینی ساز. (یادداشت مؤلف). شیرینی فروش. شیرینی پز. شکرریز.
    - قنادخانه، جائی که قندسازان در آنجا قند سازند. (غیاث اللغات) (آنندراج). توضیح بیشتر ...
  • قناد. [ق َ] (اِخ) موضعی است در مشرق واسط. (منتهی الارب). و نصر گوید: آن نزدیک حوز است. (معجم البلدان). توضیح بیشتر ...
  • قناد. [ق َن ْ نا] (اِخ) ابواسامه جد عمروبن حمادبن طلحه از راویان است. (از لباب الانساب). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

قناد در فرهنگ عمید

  • شیرینی‌فروش، شیرینی‌پز،
فارسی به انگلیسی

قناد در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

قناد در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

قناد در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

قناد در فرهنگ فارسی هوشیار

  • شیرینی فروش، شیرینی پز، شکر ریز
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید