معنی قنات

قنات
معادل ابجد

قنات در معادل ابجد

قنات
 • 551
حل جدول

قنات در حل جدول

فرهنگ معین

قنات در فرهنگ معین

 • (قَ) [ع. قناه] (اِ.) کاریز، مجرای آب زیرزمینی.
لغت نامه دهخدا

قنات در لغت نامه دهخدا

 • قنات. [ق َ] (ع اِ) چوب نیزه. رجوع به قناه شود. || کاریز. (مهذب الاسماء). کهریز. کاهریز. ج، قنوات:
  وای بومسلم که مر سفاح را
  او برون آورد زان ویران قنات.
  ناصرخسرو.
  || استخوان مهره ٔ پشت. (غیاث اللغات از شرح نصاب و منتخب). توضیح بیشتر ...
 • قنات. [ق َ] (ترکی، اِ) پرده ٔ کرباس که قایم مقام دیوار باشد.

 • قنات. [ق ُن ْ نا] (ع اِ) ج ِ قُنَّه. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قنه شود. توضیح بیشتر ...
 • قنات. [ق َ] (اِخ) دهی است از دهستان سیاخ بخش مرکزی شهرستان شیراز، واقع در 70 هزارگزی جنوب شیراز و 22هزارگزی راه فرعی سیاخ به شیراز. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است. سکنه ٔ آن 240 تن است. آب آن از رودخانه ٔ قره آغاج و محصول آن غلات، لبنیات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7). توضیح بیشتر ...
 • قنات. [ق َ] (اِخ) ده کوچکی است از دهستان ریگان بخش فهرج شهرستان بم، واقع در 38هزارگزی جنوب خاوری فهرج و 15 هزارگزی راه فرعی بم به خاش. سکنه ٔ آن 45 تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8). توضیح بیشتر ...
 • قنات. [ق َ] (اِخ) ده کوچکی است از دهستان قیس آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند، واقع در 65هزارگزی جنوب خوسف و سر راه مالرو عمومی بصیران. موقع جغرافیایی آن جلگه وهوای آن گرمسیری است. سکنه ٔ آن 19 تن است. آب آن ازقنات و محصول آن غلات، لبنیات و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

قنات در فرهنگ عمید

 • مجرایی کم‌شیب که برای جاری شدن آب در زیر زمین حفر می‌کنند، کاریز،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

قنات در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

قنات در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

قنات در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

قنات در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

قنات در فرهنگ فارسی هوشیار

 • به حفره ی که در زیر زمین جهت جاری شدن آب حفر نمایند قنات گویند و بیشتر در قدیم معمول بوده. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

قنات در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

قنات در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید