معنی قمارخانه

قمارخانه
معادل ابجد

قمارخانه در معادل ابجد

قمارخانه
  • 997
حل جدول

قمارخانه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

قمارخانه در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ عمید

قمارخانه در فرهنگ عمید

  • محلی که در آن قمار‌بازی می‌کنند،
فارسی به انگلیسی

قمارخانه در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

قمارخانه در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه