معنی قلمه زدن

قلمه زدن
معادل ابجد

قلمه زدن در معادل ابجد

قلمه زدن
  • 236
حل جدول

قلمه زدن در حل جدول

فارسی به انگلیسی

قلمه زدن در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

قلمه زدن در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید