معنی قلمبه

قلمبه
معادل ابجد

قلمبه در معادل ابجد

قلمبه
 • 177
حل جدول

قلمبه در حل جدول

 • برآمده و برجسته
 • چیز برآمده و حرف و کلمات غریب و عجیب.
 • برآمده، برجسته، حرف و کلمات غریب و عجیب
لغت نامه دهخدا

قلمبه در لغت نامه دهخدا

 • قلمبه. [ق ُ ل ُ ب َ / ب ِ] (ص) رجوع به غلمبه و قلنبه شود.

فرهنگ عمید

قلمبه در فرهنگ عمید

 • دور از فهم، دشوار: حرف‌های قلمبه،
  برجسته و برآمده،
  زیاد: پول قلمبه،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

قلمبه در فارسی به انگلیسی

 • Blob, Bulge, Chunk, Clump, Glob, Gob, Knob, Loaf, Lumpiness, Node, Outstanding, Whole, Wholesale, Stub. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

قلمبه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • پارسی ترکی گشته کلنبه برجسته ورآمده، درشت، پیچیده سخن پیچیده (صفت) برجسته و برآمده، درشت و برآمده، درشت خشن، سخن مغلق و نامستعمل. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عوامانه

قلمبه در فرهنگ عوامانه

 • چیز برآمده و حرف و کلمات غریب و عجیب را گویند.
فارسی به آلمانی

قلمبه در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه