معنی قضیه

قضیه
معادل ابجد

قضیه در معادل ابجد

قضیه
 • 915
حل جدول

قضیه در حل جدول

 • رویداد، ماجرا، واقعه و حادثه
 • رویداد، ماجرا، واقعه، حادثه
مترادف و متضاد زبان فارسی

قضیه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • امر، جریان، حادثه، خبر، رویداد، عارضه، مسئله، مطلب، موضوع، واقعه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

قضیه در فرهنگ معین

 • حکم و فرمان، خبر، گفتاری که احتمال صدق و کذب هر دو در آن باشد. [خوانش: (قَ یِّ) [ع. قضیه] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

قضیه در فرهنگ عمید

 • خبر،
  حکم، فرمان،
  جمله یا کلامی که معنی آن تمام باشد و بتوان دربارۀ آن حکم کرد،
  (منطق) گفتاری که احتمال صدق و کذب داشته باشد،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

قضیه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

قضیه در فارسی به انگلیسی

 • Affair, Concern, Issue, Matter, Premise, Story
فارسی به عربی

قضیه در فارسی به عربی

 • اطروحه، مقترح، نظریه
فرهنگ فارسی هوشیار

قضیه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • داستان و حکایت، دلیل، فرمان
فرهنگ فارسی آزاد

قضیه در فرهنگ فارسی آزاد

 • قَضِیَّه، حکم، در منطق قضیه یا خبر قولی است که صدف یا کذب آن معلوم و قطعی نباشد، در هندسه امریست قابل اثبات از روی مقدمات مفروضه، در فارسی به معنای واقعه و حادثه نیز مصطلح است (جمع: قَضایا)،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه