معنی قربانی

قربانی
معادل ابجد

قربانی در معادل ابجد

قربانی
 • 363
حل جدول

قربانی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

قربانی در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بسمل، ذبح، ذبیح، فدیه، ایثار، برخی، فدا، فداکاری، قتل، کشتار
لغت نامه دهخدا

قربانی در لغت نامه دهخدا

 • قربانی. [ق ُ] (حامص) قربان شدن. به گرد سر کسی گردیدن. (مجموعه ٔ مترادفات). رجوع به قربان شدن شود:
  درچراگاه پناه تو به هر عید گریخت
  نشد از خنجر مریخ حمل قربانی.
  سنجر کاشی (ازآنندراج).
  || (ص نسبی، اِ) کسی که قربان شده باشد. کسی که جان خود را در راه کسی یاعقیده ای از دست داده باشد. || گوسفندی که در عید قربان ذبح شود:
  مرد قصاب از آن زرافشانی
  صید من شد چو گاو قربانی.
  نظامی.
  فدای جان تو گر من تلف شوم چه شود
  برای عید بود گوسفند قربانی. توضیح بیشتر ...
 • قربانی. [ق ُ] (اِخ) دهی است از دهستان مرغک بخش راین شهرستان بم واقع در 75000 گزی جنوب خاوری راین کنار شوسه ٔبم به جیرفت. موقع جغرافیایی آن کوهستانی سردسیر است. سکنه ٔ آن 100 تن است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات، حبوبات و لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله داری است. راه شوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

قربانی در فرهنگ عمید

 • ویژگی حیوانی حلال‌گوشت مانندِ گاو، گوسفند، و شتر که در راه خدا ذبح شده و گوشت آن صدقه داده می‌شود: فدای جان تو گر من فدا شوم چه شود / برای عید بُوَد گوسفند قربانی (سعدی۲: ۵۹۷)،
  آن‌که در اثر شرایط بسیار بد به‌طور ناخواسته کُشته یا دچار وضعیت بدی شود: قربانی زلزله، قربانی جامعهٴ نابسامان،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

قربانی در فارسی به انگلیسی

 • Casualties, Casualty, Oblation, Prey, Sacrifice, Victim
فارسی به عربی

قربانی در فارسی به عربی

تعبیر خواب

قربانی در تعبیر خواب

 • قربانی در خواب برآمدن حاجات و ایمنی است - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
 • دیدن قربانی در خواب نشان بشارت است و نیکو است - جابر مغربی
فرهنگ فارسی هوشیار

قربانی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • قربان (درین لفظ یاء تحتانی زائداست) بنگرید به قربان کرپان
فارسی به ایتالیایی

قربانی در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

قربانی در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

قربانی در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید