معنی قدیسه

قدیسه
معادل ابجد

قدیسه در معادل ابجد

قدیسه
  • 179
حل جدول

قدیسه در حل جدول

فرهنگ عمید

قدیسه در فرهنگ عمید

نام های ایرانی

قدیسه در نام های ایرانی

  • دخترانه، مؤنث قدیس
فرهنگ فارسی هوشیار

قدیسه در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید