معنی قایق

قایق
معادل ابجد

قایق در معادل ابجد

قایق
  • 211
حل جدول

قایق در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

قایق در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • بلم، جهاز، زورق، کرجی، کلک
فرهنگ معین

قایق در فرهنگ معین

  • (یِ) [تر.] (اِ.) کشتی، زورق.
لغت نامه دهخدا

قایق در لغت نامه دهخدا

  • قایق. [ی ِ] (ترکی، اِ) کشتی. (آنندراج). کرجی. بلم. ناوچه. زورق. قُفَّه. طراده. لتکا. قارب. ترکیبات: قایق ران. قایق رانی. قایقچی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

قایق در فرهنگ عمید

  • کشتی کوچک پارویی یا موتوری، کرجی، زورق،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

قایق در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

قایق در فارسی به انگلیسی

  • Boat, Canoe, Craft, Sampan, Skiff, Yawl
فارسی به ترکی

قایق در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

قایق در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

قایق در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

قایق در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

قایق در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

قایق در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید