معنی قالب زدن

قالب زدن
معادل ابجد

قالب زدن در معادل ابجد

قالب زدن
 • 194
حل جدول

قالب زدن در حل جدول

 • کنایه از فریب دادن طرف در معامله
لغت نامه دهخدا

قالب زدن در لغت نامه دهخدا

 • قالب زدن. [ل َ/ ل ِ زَ دَ] (مص مرکب) در قالب آوردن:
  حکیمی که جام لبالب زده
  رسیده به اسرار و قالب زده.
  ملاطغرا (از آنندراج).
  || دروغ گفتن. جعل کردن. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

قالب زدن در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

قالب زدن در فرهنگ فارسی هوشیار

 • تاشیدن (مصدر) در قالب آوردن چیزی را، دروغ گفتن جعل کردن.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید