معنی قاعده

فارسی به انگلیسی

قاعده‌

Formula, Imperative, Norm, Prescript, Principle, Rule

فارسی به ترکی

قاعده‬

kaide, kural

فارسی به عربی

قاعده

تنظیم، قاعده، نظریه


قاعده کلی

مبدا

فرهنگ معین

قاعده

(اِفا.) مؤنث قاعد، پایه، اساس، جمع قواعد، (ص.) زنی که دیگر حیض نشود و بچه نزاید. [خوانش: (عِ دَ یا دِ) [ع. قاعده]]

فرهنگ عمید

قاعده

روش، شیوه،
قانون۱
(صفت) (زیست‌شناسی) ویژگی زنی که در دوران قاعدگی است،
[قدیمی] بنیان، اساس، پایه، اصل،


بی قاعده

بی‌نظم‌وترتیب، ناآراسته،
بی‌اساس،

حل جدول

قاعده

هنجار

ینگ

نسق

ضابطه

مترادف و متضاد زبان فارسی

قاعده

آیین، ترتیب، رسم، روش، سیرت، طرز، طریقه، اساس، اصل، بنیاد، بنیان، پایه، شالوده، حیض، رگل، عادت، ضابطه، قانون، نسق، نظم

فرهنگ فارسی هوشیار

قاعده

اصل، بنیاد

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

قاعده

هنجار

فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

لغت نامه دهخدا

بی قاعده

بی قاعده. [ع ِ دَ / دِ] (ص مرکب) (از: بی + قاعده) بی نظم و ترتیب. (آنندراج). بی نظم و بدون ترتیب. || بدون اساس. (ناظم الاطباء). || ناصحیح و نادرست. (ناظم الاطباء). برخلاف رسم. و رجوع به قاعده شود.

معادل ابجد

قاعده

180

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری