معنی قاعده

قاعده
معادل ابجد

قاعده در معادل ابجد

قاعده
 • 180
حل جدول

قاعده در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

قاعده در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آیین، ترتیب، رسم، روش، سیرت، طرز، طریقه، اساس، اصل، بنیاد، بنیان، پایه، شالوده، حیض، رگل، عادت، ضابطه، قانون، نسق، نظم. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

قاعده در فرهنگ معین

 • (اِفا. ) مؤنث قاعد، پایه، اساس، جمع قواعد، (ص. ) زنی که دیگر حیض نشود و بچه نزاید. [خوانش: (عِ دَ یا دِ) [ع. قاعده]]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

قاعده در فرهنگ عمید

 • روش، شیوه،
  قانون۱
  (صفت) (زیست‌شناسی) ویژگی زنی که در دوران قاعدگی است،
  [قدیمی] بنیان، اساس، پایه، اصل،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

قاعده در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

قاعده در فارسی به انگلیسی

 • Formula, Imperative, Norm, Prescript, Principle, Rule
فارسی به ترکی

قاعده در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

قاعده در فارسی به عربی

 • تنظیم، قاعده، نظریه
فرهنگ فارسی هوشیار

قاعده در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

قاعده در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

قاعده در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید