معنی قابیل

قابیل
معادل ابجد

قابیل در معادل ابجد

قابیل
  • 143
حل جدول

قابیل در حل جدول

  • اولین قاتل تاریخ
  • قاتل هابیل
  • نخستین قاتل تاریخ
لغت نامه دهخدا

قابیل در لغت نامه دهخدا

  • قابیل. (اِخ) فرزند آدم و حوا و برادر هابیل است. در داستانهای دینی آمده است که هر نوبت حوا حامله میشد خداوند یک پسر و یک دختر به او کرامت میکرد و آدم به فرمان خدا دختر بطنی را با پسر بطن دیگر به ازدواج درمی آورد. چون قابیل با توأم خود اقلیما متولد شد و پس از وی هابیل با لبودا بدنیا آمدند و همه بحد بلوغ رسیدند، آدم اقلیما را نامزد هابیل کرد و لبودا را به زوجیت قابیل منسوب گردانید. قابیل از قبول این امر سرپیچی کرده گفت من هرگز در مفارقت خواهر همزاد خود اقلیما که در حسن و جمال یگانه و بی مثال است از پای ننشینم. توضیح بیشتر ...
نام های ایرانی

قابیل در نام های ایرانی

  • پسرانه، معرب از عبری، به دست آوردن، نام پسر آدم (ع) و برادر هابیل. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

قابیل در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید