معنی فینه

فینه
معادل ابجد

فینه در معادل ابجد

فینه
  • 145
حل جدول

فینه در حل جدول

  • نوعی کلاه مصری
فرهنگ معین

فینه در فرهنگ معین

  • (نِ یا نَ) (اِ. ) کلاهی پشمی سرخ (غالباً) که مصریان و بعضی هندیان (سابقاً ترکان عثمانی) بر سر می گذارند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

فینه در لغت نامه دهخدا

  • فینه. [ن َ / ن ِ] (اِ) کلاه سرخ منگوله دار عثمانیان. فس. فیس. کلاه پشمین، غالباً سرخ یا سفید و رنگ دیگرکه مصریان و بعض هندیان بر سر گذارند و سابقاً ترکان عثمانی بر سر میگذاشتند. (از فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

فینه در فرهنگ عمید

  • کلاه سادۀ سفید یا سرخ‌رنگ که بعضی از مردم مصر بر سر می‌گذاشتند،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

فینه در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

فینه در فارسی به ترکی

فرهنگ فارسی هوشیار

فینه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فینو کلاه کرکی یاپشمی سرخ کلاهی که با رنگ های دیگر به ویژه سیاه نیز دیده می شود گاهک زمان کوتاه دم (اسم) کلاهی پشمی سرخ (غالبا) سفید یا رنگ دیگر که مصریان و بعض هندویان (و سابقا ترکان عثمانی) بر سر گذارند. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید