معنی فینال

فینال
معادل ابجد

فینال در معادل ابجد

فینال
  • 171
حل جدول

فینال در حل جدول

فرهنگ معین

فینال در فرهنگ معین

  • آخر، آخرین، مرحله نهایی، مرحله پایانی، پایان مسابقه یا آخرین مسابقه ورزشی. [خوانش: [فر. ] (اِ. ص. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

فینال در لغت نامه دهخدا

  • فینال. [ف َ / ف ِ] (اِ) زمینی که اول بکارند. (انجمن آرا) (آنندراج). مصحف فیال. رجوع به فیال شود. توضیح بیشتر ...
  • فینال. (فرانسوی، ص) در زبان فرانسه به معنی نهائی و آخری است. || (اِ) آخرین مسابقه ٔ ورزشی. || آخرین قسمت از سه یا چهار قسمت سونات، سنفنی، کنسرتو. مقابل اوورتور. (فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

فینال در فرهنگ عمید

  • نهایی، آخری، فرجامی،
    (اسم) (ورزش) مسابقۀ پایانی در یک دورۀ رقابت ورزشی که به منظور تعیین رده‌های اول و دوم برپا می‌شود،. توضیح بیشتر ...
ترکی به فارسی

فینال در ترکی به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

فینال در فرهنگ فارسی هوشیار

  • در زبان فرانسه بمعنای نهائی و آخری است
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید