معنی فیله

فیله
معادل ابجد

فیله در معادل ابجد

فیله
  • 125
حل جدول

فیله در حل جدول

فرهنگ معین

فیله در فرهنگ معین

  • پست، فرو م ایه، کم عقل. [خوانش: (فِ لَ) [ع. فیله] (ص.)]
  • (لِ) [فر. ] (اِ. ) راسته، گوشت دو طرف ستون فقرات گاو و گوسفند که برای کباب کردن مناسب تر است. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

فیله در لغت نامه دهخدا

  • فیله. [ل َ / ل ِ] (اِ) پیله. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به پیله شود. توضیح بیشتر ...
  • فیله. [ل ِ] (فرانسوی، اِ) گوشتی لطیف و لغزان که از آن مخصوصاً برای کباب استفاده کنند. (فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

فیله در فرهنگ عمید

  • گوشت مرغوب، نرم، و بدون استخوان،
  • فیل
فارسی به انگلیسی

فیله در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

فیله در فرهنگ فارسی هوشیار

  • از ریشه ی پارسی ماده پیل فرانسوی پشت ماز (اسم) گوشتی لطیف و لغزان که در حیوان قرار دارد و از آن مخصوصا برای کباب استفاده می کنند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

فیله در فرهنگ فارسی آزاد

  • فَیلَه، حین، رجعت،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید